Десетте електрични Peugeot и Opel се досега најгласниот будилник за електромобилноста

Електромобилноста никого не чека да се освести. Погонот на струја функционира, и сите божемни проблеми, што погодените страни од напредувањето на погонот на струја, на сметка на нафтата, ги разгласуваат преку наивните и купени гласила, многу полесно се решливи, отколку сите проблеми што се поврзуваат со самата експлоатација на нафтата, и уште посериозно, со проблемите … Продолжи со читање Десетте електрични Peugeot и Opel се досега најгласниот будилник за електромобилноста Повеќе