Студија во САД: Загадениот воздух ја смалува интелигенцијата

Повеќе од 170 милиони Американци, што значи повеќе од половина од населението, во своето дејство биле изложени на издувни гасови од согорувањето на бензин што содржи олово. Научниците ценат дека нацијата на тој начин изгубила вкупно 824 милиони IQ-бодови. САД го забрани оловото во моторните бензини во 1996 година. Пред да се случи тоа, населението … Продолжи со читање Студија во САД: Загадениот воздух ја смалува интелигенцијата Повеќе