• чистење на ветробранот

    Го исчистивте ветробранот?

    Постојат многу мудрости како најдобро да се спречи замаглувањето на стаклата во возилото, вклучувајќи и бесмислици, како што е мачкање со јаболко. Најголемата мудрост и...