Каква ни беше автомобилската 2018 година: Препишано, неразбрано

Зошто не треба да им веруваме на политичарите кога убедуваат во изворите на загадувањето на воздухот. И зошто за конечното воспоставување на врската меѓу животната средина и автомобилите се неопходни вистински експерти. И медиуми што не се „анонимни“ Навистина беше богата, автомобилската 2018 година! Доделени се субвенции за возила со ниска емисија на штетни материи, … Продолжи со читање Каква ни беше автомобилската 2018 година: Препишано, неразбрано